zaterdag 31 januari/zondag 1 februari 2004

Het grote schuurweekend

Dit weekend staat in het teken van het schuren van de hemey gitaren. Allereerst worden de deksels van de caviteiten met koperen spijkertjes vastgetikt. Ook wordt de trusroddmoer aan bodyzijde geborgd door middel van een gat door moer en staaf waar een spijkertje door wordt getikt. Vervolgens wordt de gitaar flink geschuurd. Eerst wordt de zijkant van de body ontdaan van ongerechtigheden t.g.v. het frezen. Zodra de zijkant netjes glad is kan de afronding aan de achterzijde gefreesd worden. Deze afronding moet natuurlijk weer nabewerkt worden met schuurpapier


Na de body komt de hals aan de beurt. Eerst wordt met een schaaf de hals zoveel mogelijk op de juiste dikte gebracht. Dan worden op de achterkant en beide zijkanten lijnen getekend die aangeven tot hoever de afronding in eerste instantie moet komen. Een grote rasp wordt ingezet om het essenhout af te ronden. Daarna weer schuren, schuren en schuren...


Speciale aandacht moet besteed worden aan de overgang van hals naar headstock. Onderstaande foto's tonen het resultaat van 5 uur schuren...
Fingerboard

Edgar had door middel van een zelfgemaakt schraapijzer de juiste afrondstraal al aangebracht aan de bovenkant van ons middeleeuws fingerboard. Nu was het tijd om de sleuven voor de frets aan te brengen. Een nauwkeurig werkje. Met een cirkelzaag van 0.7 [mm] is de klus geklaard.Nadat de sleufjes voor het fretdraad aangebracht zijn kan het fingerboard op breedte gebracht worden. Hierbij moet er rekening gehouden worden met de dikte van de binding.

Inlegwerk fingerboard

Een electrische gitaar is niet compleet zonder inlegwerk. "Mother of Pearl" is welliswaar de mooiste maar niet bepaald de goedkoopste oplossing. Daarom hebben we besloten het inlegwerk voor beide gitaren met slechts een enkel zakje paarlemoer te doen. We hebben gekozen voor een ruitvorm waarvan de breedte gelijk blijft over het hele fingerboard en waarvan de lengte aangepast is aan de breedte van het desbetreffende fret. De ontvangen stukjes Mother of Pearl zijn ingescand en met behulp van een tekenprogramma is geprobeerd deze stukken zo optimaal mogelijk uit te nutten