maandag 29 december 2003

Begin gemaakt met MIDI element

We hebben een begin gemaakt met de poging wagen om een MIDI uitgang voor een gitaar te maken. Het idee is om een een pickup per snaar te maken. Met een electronische schakeling willen we het "volume" en de frequentie van de grondtoon per snaar meten. Een microcontroller moet deze informatie dan omzetten naar MIDI commando's. Op 3 december j.l. is samen met Michael al een MIDI-interface aan een BASIC Stamp 2 microcontroller gemaakt. Nu is het de "voorkant" van het probleem aan de beurt: een gitaarelement met een uitgang voor elke snaar afzonderlijk! Bij CONRAD hebben we zes staafmagneetjes van 6 [mm] diameter met een lengte van 24 [mm] (bestelnr 503673) besteld. Edgar heeft zes spoelkerntjes gemaakt. Diameter voor de wikkelingen 7 [mm], diameter van de flensjes aan weerszijden 10 [mm]. Door 0.05 [mm] wikkeldraad (CONRAD bestelnr 607509) te gebruiken hopen we genoeg windingen te kunnen maken om voldoende signaal te krijgen.