Noot/Akkoord zoeker (Rechtshandige gitaar rechts gespeeld)

Noot:    Akkoord:    Toonladder:    Symbool:      


E F F# G G# A A# B C C# D D# E F F# G G# A A# B C C# D D# E
B C C# D D# E F F# G G# A A# B C C# D D# E F F# G G# A A# B
G G# A A# B C C# D D# E F F# G G# A A# B C C# D D# E F F# G
D D# E F F# G G# A A# B C C# D D# E F F# G G# A A# B C C# D
A A# B C C# D D# E F F# G G# A A# B C C# D D# E F F# G G# A
E F F# G G# A A# B C C# D D# E F F# G G# A A# B C C# D D# E


Handleiding


Deze pagina is op veschillende manieren te gebruiken om noten, akkoorden en toonladders te vinden op de gitaar.
De bovenste afbeelding stelt het fretbord van een (rechtshandige) gitaar voor. De kop van de gitaar zit links en de brug zit rechts. De bovenste snaar in de afbeelding is de hoge e-snaar, de onderste snaar in de afbeelding is de lage E-snaar, met daartussen b-, g-, D-, en A-snaar. Daaronder vinden we een afbeelding van twee octaven van een pianoklavier.

het zoeken van een noot

Om een noot te vinden kunnen we het meest linkse pull-down menu "Noot" gebruiken. Alle posities op het fretbord en op het klavier met die noot worden aangegeven. De naam van de noot verschijnt bij "symbool"

het zoeken van een akkoord

Kies eerst de grondtoon van het akkoord in het meest linkse pull-down menu "Noot" en vervolgens het gewenste akkoord in het tweede pull-downmenu "Akkoord". Alle noten die opgenomen zijn in het gekozen akkoord worden getoond op fretbord en klavier en de naam van de akkoord wordt getoond bij "symbool"

het zoeken van een toonladder

Kies eerst de grondtoon in het meest linkse pull-down menu "Noot" en vervolgens de gewenste toonladder in het derde pull-downmenu "toonladder". Alle noten die opgenomen zijn in de gekozen ladder worden getoond op fretbord en klavier. De naam van de toonladder verschijnt bij "symbool"

en verder...

Voor akkoorden en toonladders die niet opgenomen zijn in de pull-down menus bestaat de mogelijkheid om op het klavier zelf een aantal noten te kiezen. Klik daartoe eerst op de knop "reset" om alle aangegeven noten weg te poetsen en klik vervolgens op de gewenste tonen op het klavier. De posities van deze noten op het fretbord van de gitaar worden onmiddellijk weergegeven alsmede de naam van de noot in het vakje "symbool". Klikken op een geselecteerde noot doet alle posities waarop deze noot op de gitaar voorkomt verdwijnen. De overeenkomstige noot in het eerste oktaaf van het pianoklavier verdwijnt ook.

Tenslotte levert een klik op het fretbord van de gitaar meteen de overeenkomstige noot op klavier en in het vakje "symbool"

Informatie waarop deze pagina gebaseerd is komt voornamelijk uit "Guitar Solo Guide" van Bernd Brummer (in het Duits met bijbehorende CD, ISBN 3-87252-307-4, http://www.gitarrespielen.net) en Algemene Muziekleer van Theo Willemze (Aula pocket 644, ISBN 90 274 5404 3). Beide boeken zijn de moeite waard!Met dank aan Patrick van tricksweb voor het oplossen van de compatibiliteitsproblemen met de Netscape browser familie.